Opleiding » Master voor leraren in het MBO

In het mbo is er veel aandacht voor de ontwikkeling en de vernieuwing van het onderwijs. Helaas komt het nog vaak voor dat ingezette vernieuwingen na een paar jaar weer verdwijnen.

Om vernieuwingen goed te kunnen starten en begeleiden is het volgen van een master Leren en Innoveren een goed middel. Je slaat dan eigenlijk een dubbelslag. Je ontwikkelt jezelf en je ontwikkelt het onderwijs op jouw school.

In de afgelopen jaren hebben al veel docenten uit het mbo de master Leren en Innoveren bij de Marnix Academie in Utrecht gevolgd. Meerdere docenten van bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum Utrecht hebben inmiddels hun mastertitel behaald en zijn nu volop bezig om het onderwijs van hun school verder te verbeteren. Ook docenten van het ROC Midden Nederland, het Da Vinci College in Dordrecht, het ROC Amersfoort en vele andere docenten vo en mbo volgden deze master.

Onderzoeksonderwerpen van docenten uit het mbo waren:

  • Het voorkomen van schooluitval
  • De rol van de mentor bij studieloopbaanbegeleiding
  • Doorstroom mbo-hbo-docenten en studenten innoveren samen
  • Peersupport en peereducatie in het mbo

Vernieuwde masteropleiding
Alumni van de opleiding geven aan dat het werken met kleine heterogene tutorgroepen in de MLI erg leerzaam is. Zo werk je als docent uit het mbo samen met zeer gemotiveerde collega's uit het po, het vo en het hbo. Je ziet dan dat onderwijs heel verschillend kan zijn, maar tegelijk ook weer heel veel op elkaar lijkt en dat vaak dezelfde problemen in een andere context terugkomen. 

Nieuwsgierig geworden?
Kom dan naar onze voorlichtingsavond, meld je alvast aan.