Organisatie » Vacatures

De HBO masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) wordt sinds 2009 aangeboden door de Marnix Academie in samenwerking met Iselinge Hogeschool, Hogeschool de Kempel, IPabo en Katholieke Pabo Zwolle. Deze hogescholen maken deel uit van de in 2016 opgerichte educatieve coöperatie Radiant. Aan de MLI  zal een lector worden verbonden die in de rol van Academic Director de kwaliteit van de inhoud van het curriculum en de kennisontwikkeling bewaakt.

Er ontstaat derhalve voor de master Leren en Innoveren een vacature verbonden aan de Marnix Academie voor de functie van

Lector Leren en Innoveren voor 0,8 fte
(32 uur)

De lectoraatsfunctie zal ingevuld worden vanuit de context van Radiant en de context van de Marnix Academie.

Context Radiant

De samenwerkingspartners vanuit Radiant die verbonden zijn aan de Master Leren en Innoveren willen gezamenlijk vanuit een waarden-gedreven perspectief en een sterke regionale verbondenheid werken aan de brede vorming, het persoonlijk meesterschap en het innovatievermogen van leraren en leiders in het funderend onderwijs. Een van de doelstellingen van Radiant is om krachten te bundelen op het terrein van opleiding en onderzoek. Daarbij is uitgesproken dat aan elke masteropleiding die wordt aangeboden een lector is verbonden. De lector maakt voor wat betreft de masteropleiding de verbinding tussen de diverse partners en legt verantwoording af aan een stuurgroep die verbonden is aan de masteropleiding.

Context Marnix Academie

De lector zal tevens werkzaam zijn voor het Marnix Innovatiecentrum van de Marnix Academie (MIC),
een ‘centre of expertise voor leren en onderwijzen in de 21e eeuw’. Het MIC is in opbouw en er zullen in de nabije toekomst meerdere lectoren en onderzoekers in participeren. De te benoemen lector zal voor het MIC een belangrijke rol vervullen in de acquisitie en de uitvoering van onderzoek en innovatie. De lector rapporteert voor dit deel van de aanstelling aan het College van Bestuur van de Marnix Academie.

Masteropleiding Leren en Innoveren

In de master leren en Innoveren staan de competenties van de teacher leader centraal. Een teacher leader is een professional die in een school, in samenwerking met collega's binnen een professionele leergemeenschap, een vernieuwing in het onderwijs opzet en begeleidt. Bij deze vernieuwing of verbetering wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de eigen school.

Onderzoek en de masteropleiding

Binnen de masteropleiding Leren en Innoveren worden studenten opgeleid tot onderzoekende leraren die praktijkgericht onderzoek uit kunnen voeren ten dienste van die praktijk. Leraren onderzoeken hun leervragen, beoordelen het effect, stellen het handelen in de praktijk bij en herhalen deze cyclus. Praktijkgericht onderzoek binnen de masteropleiding is niet alleen praktisch relevant, maar ook methodisch grondig van aard.
De aan te stellen lector zal als Academic Director van de masteropleiding optreden en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en de borging van het niveau van de opleiding.

Profiel van de lector

Van de lector wordt verwacht dat hij:

 • Als Academic Director op bevlogen en bekwame wijze inhoudelijke leiding geeft aan de educatieve masteropleiding Leren en Innoveren;
 • Zorg draagt voor de kwaliteit van wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek in het educatieve domein; 
 • Voortrekker is op het gebied van onderzoeksmatig innoveren in het educatieve domein;
 • Onderzoek van kerndocenten en studenten in de masteropleiding begeleidt;
 • Onderzoeksprojecten acquireert op het terrein van leren en innoveren;
 • Verbindingen legt en onderhoudt met de academische onderzoekswereld;
 • Nieuwe kennis voor het werkveld genereert op het terrein van Leren en Innoveren;
 • Publiceert in relevante wetenschappelijke vakbladen en in vakbladen die toonaangevend zijn in het educatieve domein;
 • De opleiding vertegenwoordigt in diverse interne en externe gremia;  
 • Presentaties houdt op congressen in binnen- en buitenland; boegbeeld van de opleiding is.

Kernkwaliteiten van de lector:

 • Gepromoveerd op onderwijsonderzoek, bij voorkeur onderzoek naar de rol van teacher leader;
 • Expert op het gebied van leren en innoveren, blijkens wetenschappelijke publicaties op dit gebied;
 • Beschikt over ervaring in veranderingsmanagement;
 • Heeft eigen visie op ontwikkelingen op het gebied van leren en innoveren;
 • Heeft aantoonbare ervaring met onderwijs en praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren en innoveren;
 • Beschikt over vermogen om nieuwe kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen in samenwerking met anderen;
 • Communicatieve en sociale competenties voor uitbouw van een relevant netwerk in de onderzoekswereld, de beroepspraktijk en de onderwijspraktijk;
 • Professionele, academische en inspirerende attitude;
 • Inspirerende en samenbindende leider in netwerkorganisatie;

Arbeidsvoorwaarden:

De lector wordt aangesteld in een tijdelijke dienstverband (D4) bij de Marnix Academie voor de duur van vier jaar.

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de cao-hbo. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 4.956,23 en maximaal € 6.317,86. 
Daarnaast wordt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden waaronder een eindejaaruitkering.

Geïnteresseerd?

Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw dr. Joke Snippe MBA, voorzitter stuurgroep Master Leren en Innoveren en voorzitter College van Bestuur Marnix Academie, telefoon 030 275 3482 , e-mail: j.snippe@hsmarnix.nl

Sollicitatieprocedure

Solliciteren kan tot en met 27 maart 2018 via email: vacature-lectormli@hsmarnix.nl

Sollicitatiegesprekken vinden in de tweede helft van april plaats op de Marnix Academie.

Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.