Organisatie » Vacatures

De hbo-masteropleiding Leren en Innoveren (MLI) wordt sinds 2009 aangeboden door de Marnix Academie in samenwerking met Hogeschool de Kempel, Hogeschool iPabo, Katholieke Pabo Zwolle en Iselinge Hogeschool. Deze hogescholen maken deel uit van de in 2016 opgerichte educatieve coöperatie Radiant. Aan de master zal een lector worden verbonden die in de rol van academic director de kwaliteit van de inhoud van het curriculum en de kennisontwikkeling bewaakt.

Er ontstaat derhalve voor de Master Leren en Innoveren een vacature verbonden aan de Marnix Academie voor de functie van:

Lector Leren en Innoveren voor 0,8 fte
(32 uur)

De lectoraatsfunctie zal ingevuld worden vanuit de context van Radiant en de context van de Marnix Academie.

Context Radiant
De samenwerkingspartners vanuit Radiant, die verbonden zijn aan de Master Leren en Innoveren, willen gezamenlijk vanuit een waarden-gedreven perspectief en een sterke regionale verbondenheid werken aan de brede vorming, het persoonlijk meesterschap en het innovatievermogen van leraren en leiders in het funderend onderwijs. Een van de doelstellingen van Radiant is om krachten te bundelen op het terrein van opleiding en onderzoek. Daarbij is uitgesproken dat aan elke masteropleiding die wordt aangeboden, ook een lector is verbonden. De lector maakt voor wat betreft de masteropleiding de verbinding tussen de diverse partners en legt verantwoording af aan een stuurgroep die verbonden is aan de masteropleiding.

Context Marnix Academie
De lector zal tevens werkzaam zijn voor het Marnix Innovatiecentrum van de Marnix Academie (MIC),
een ‘centre of expertise voor leren en onderwijzen in de 21e eeuw’. Het MIC is in opbouw en er zullen in de nabije toekomst meerdere lectoren en onderzoekers in participeren. De te benoemen lector zal voor het MIC een belangrijke rol vervullen in de acquisitie en uitvoering van onderzoek en innovatie. De lector rapporteert voor dit deel van de aanstelling aan het College van Bestuur van de Marnix Academie.

Master Leren en Innoveren
In de Master Leren en Innoveren staan de competenties van teacher leader centraal. Het beroepsprofiel is als volgt omschreven in deze master: een teacher leader is een professional die in een school, in samenwerking met collega's binnen een professionele leergemeenschap, een vernieuwing in het onderwijs opzet en begeleidt. In deze vernieuwing of verbetering wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de eigen school.

Onderzoek en de masteropleiding
Binnen de Master Leren en Innoveren worden studenten opgeleid tot onderzoekende leraren die praktijkgericht onderzoek uit kunnen voeren ten dienste van die praktijk. Leraren onderzoeken hun leervragen, beoordelen het effect, stellen het handelen in de praktijk bij en herhalen deze cyclus. Praktijkgericht onderzoek binnen de masteropleiding is niet alleen praktisch relevant, maar ook methodisch grondig van aard.
De aan te stellen lector zal als academic director van de masteropleiding optreden en is daarmee verantwoordelijk voor de inhoud en de borging van het niveau van de opleiding.

Profiel van de lector
De te benoemen lector is in staat:  

 • leiding te geven als academic director aan de masteropleiding Leren en Innoveren;
 • inspirerende colleges te verzorgen en een bijdrage te leveren aan de professionele ontwikkeling van masterstudenten Leren en Innoveren;
 • zorg te dragen voor de kwaliteit van wetenschappelijk verantwoord praktijkgericht onderzoek; 
 • onderzoek van studenten in de masteropleiding te begeleiden;
 • onderzoeksprojecten te acquireren op het terrein van innoveren in het onderwijs;
 • een trekkersrol te vervullen rond de opbouw van onderzoek op het terrein van innoveren in het onderwijs;
 • zowel de opleiding als de Marnix Academie intern en extern te vertegenwoordigen in diverse relevante gremia;  
 • verbindingen te leggen en te onderhouden met de universitaire / academische onderzoekswereld;
 • nieuwe kennis voor het werkveld te genereren op het terrein van leren en innoveren
 • promovendi te begeleiden;
 • te publiceren, zowel in relevante wetenschappelijke tijdschriften als in tijdschriften die toonaangevend zijn in het educatieve domein en die door betrokkenen uit de beroepsgroep gelezen en benut worden;
 • tot het houden van presentaties op congressen in binnen- en buitenland.

Kernkwaliteiten van de lector

 • gepromoveerd op onderwijsonderzoek of aanverwant wetenschapsgebied;
 • expert op het gebied van leren en innoveren, blijkens wetenschappelijke publicaties op dit gebied;
 • een eigen visie hebben op ontwikkelingen op het gebied van leren en innoveren;
 • aantoonbare ervaring met onderwijs en praktijkgericht onderzoek op het gebied van leren en innoveren;
 • vermogen om nieuwe kennis te verwerven, te ontwikkelen en te delen in samenwerking met anderen;
 • vermogen de innovatieve kennis te vertalen naar bruikbare diensten en/of producten ten behoeve van kennisdienstverlening aan scholen;
 • communicatieve en sociale competenties met het oog op de verdere uitbouw van een relevant netwerk in de onderzoekswereld, de beroepspraktijk en de onderwijspraktijk;
 • professionele, academische en inspirerende attitude;
 • het vermogen om inspirerend leiding te geven aan een groep onderzoekers, bestaande uit professionals met ervaring in het hoger onderwijs en het directe beroepenveld
 • samenbindende leiderschapskwaliteiten in een netwerkconstructie.

Arbeidsvoorwaarden
De lector wordt aangesteld in een tijdelijke dienstverband (D4) bij de Marnix Academie voor de duur van vier jaar.

De functie is ingeschaald in schaal 14 van de cao-hbo. Het salaris is afhankelijk van ervaring en opleiding en bedraagt op fulltime-basis minimaal € 4.956,23 en maximaal € 6.317,86. 
Daarnaast wordt een goed pakket aan secundaire arbeidsvoorwaarden geboden waaronder een eindejaarsuitkering.

Geïnteresseerd?
Voor meer informatie over de functie kan contact worden opgenomen met mevrouw dr. Joke Snippe MBA, voorzitter stuurgroep Master Leren en Innoveren en voorzitter College van Bestuur van de Marnix Academie,  telefoon 030 275 3482 , e-mail: j.snippe@hsmarnix.nl

Sollicitatieprocedure
Solliciteren kan tot en met 26 november 2017 via e-mail: vacature_mli@hsmarnix.nl

Sollicitatiegesprekken vinden medio december plaats op de Marnix Academie. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.