Opleiding » MLI in het kort

De Master Leren en Innoveren is een tweejarige deeltijd HBO masteropleiding. Tijdens deze master staat het leren en innoveren in de onderwijspraktijk centraal. Deze master speciaal voor ambitieuze leerkrachten die graag teacher leader willen worden.

Als Teacher leader ben je op je eigen school voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Deze vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas, op bouw- of leerjaar niveau of in de hele school. Als afgestudeerde teacher leader werk je als projectleider in de school.  Lees meer over Master Leren en Innoveren

Voor wie?

De Master Leren en Innoveren is voor leraren uit het po, vo, mbo en hbo die zich willen professionaliseren tot teacher leaders. Jij durft daarbij de rol als projectleider te pakken als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Je initieert het onderzoek en adviseert het management.

Met de master kun je je professionaliseren op alle niveaus, in de klas maar ook binnen de afdeling of de school. Met de kennis en vaardigheden kun je direct doelgericht aan de slag met de kennis van de master. Lees meer over de doelgroep

Studiebelasting
De deeltijdopleiding duurt twee jaar en heeft een studiebelasting van 60 EC in totaal. Per jaar is dat 30 EC, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd geeft dit per week een gemiddelde studielast van 20 uur. Per week moet je één dag beschikbaar zijn voor colleges, leerkringen of praktijkopdrachten. Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.
De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de NVAO.
Lees meer over master in deeltijd 

Programma 
Het programma bevat deze onderdelen:

  • persoonlijke begeleiding tot teacher leader;
  • (onderzoeks)praktijkopdrachten in je eigen school
  • colleges, workshops en tutorgroepen;
  • het schrijven van een eindscriptie (thesis).

Lesdagen en lestijden
Voor studenten die starten in 2022-2023: donderdag van 9.30 tot 16.30 uur

Kosten
Het wettelijke collegegeld voor 2022-2023 bedraagt € 2.209,-* Het collegegeld is inclusief materiaalkosten, maar exclusief boeken (eerste jaar ca. € 450,– en tweede jaar ca. € 250,-).
De MLI is een bekostigde opleiding, waarvoor bovendien de Lerarenbeurs kan worden aangevraagd. Lees meer over de lerrenbeurs bij DUO.

* Heb je eerder een master op het gebied van onderwijs/zorg gevolgd, dan betaal je instellingscollegegeld. Dit wordt jaarlijks vastgesteld door de instelling en op deze website gepubliceerd.

Leslocatie
De centrale leslocatie is de Marnix Academie in Utrecht. Hier vinden de colleges en masterclasses plaats. De (on) begeleide leerkringen kunnen ook op de andere hogescholen plaatsvinden.
Lees meer over de leslocatie.

Direct inschrijven!