Opleiding » Waarom de MLI?

De maatschappij en het onderwijs zijn altijd in beweging. Scholen krijgen te maken met steeds complexere uitdagingen. Verandering en vernieuwing doorvoeren is soms ingewikkeld. Een belangrijke succesfactor is dat je het sámen doet, innovatie is uiteindelijk een gezamenlijk leerproces. Om dit proces goed te (bege)leiden heb je bijzondere kwaliteiten nodig. Die leer jij als teacher leader bij de master Leren en Innoveren.

Noodzaak voor de excellente leraar
Het invoeren van vernieuwingen in het onderwijs valt of staat met de kwaliteit van leraren. Er is veel aandacht voor de kwaliteit van de leraar. In het Actieplan Leerkracht 2020 staan ontwikkel- en loopbaanperspectief van leraren centraal. De master Leren en Innoveren biedt de mogelijkheid voor de ambitieuze leraar om te groeien en nieuwe kansen te pakken.

Waarom een master?
Onderzoekend innoveren leidt tot succesvol veranderen. Als master ontwikkel je de (onderzoeks)vaardigheden om te komen tot een gedragen en onderbouwde innovatie. Als teacher leader kijk je naar de cultuur, structuur en behoeften binnen de onderwijsorganisatie, doet onderzoek en betrekt collega’s erbij. Op basis hiervan wordt een gedegen plan gemaakt. Op deze manier beklijven verbeteringen en vernieuwingen, omdat ze zijn gebaseerd op onderzoek en een collectieve ambitie van betrokkenen.

Waarom een hbo master? 
Een hbo master wordt ook wel een professionele master genoemd. Een academische master volg je op de universiteit. Beide masters kennen hetzelfde eindniveau, vereisen dezelfde tijdinvestering en kennen een stevige onderzoekscomponent. Toch zijn er verschillen: bij een academische master staat kennisontwikkeling centraal. Bij een professionele master gaat het altijd over de praktijk waarin de student werkt en binnen deze praktijk doet de student dan ook onderzoek, dat direct toepasbaar is.