Opleiding » Doelgroep

Voor wie?
De Master Leren en Innoveren is voor leraren uit het po, vo, mbo en hbo die zich willen professionaliseren tot teacher leaders en daarbij de voortrekkersrol durven pakken als het gaat om onderwijsvernieuwingen. Met deze master kun je je professionaliseren op alle niveaus, in de klas maar ook binnen de afdeling of de school. Met de kennis en vaardigheden kun je direct doelgericht aan de slag, of je nou als intern begeleider passend onderwijs wilt vormgeven of als jaarcoördinator de problematiek van uitvallers wil aanpakken. Of nog iets anders natuurlijk.

Teacher leaders 
Als teacher leader ben jij degene die op het gebied van onderwijsvernieuwingen onderzoek initieert en het management daarin adviseert. Bij vernieuwingen van het onderwijs begeleid je je collega’s en ben je het aanspreekpunt voor de schoolleiding.
De master past binnen het beleid van het ministerie van Onderwijs voor meer hoger gekwalificeerde leraren. Daarnaast hebben veel besturen een master degree als voorwaarde gesteld om door te kunnen stromen naar een hogere functieschaal. 

Voor meer informatie over toelating tot de Master Leren en Innoveren zie: toelatingseisen.