Opleiding » Doelgroep

Voor wie?
De master Leren en Innoveren is voor onderwijsprofessionals uit het po, vo, mbo en hbo die zich willen ontwikkelen tot teacher leaders en daarbij een voortrekkersrol vervullen bij onderwijsvernieuwing en -innovatie. Met deze master heb je impact op alle niveaus, in de klas, vakgroep, afdeling, school of stichting. Als teacher leader ben jij degene die op het gebied van onderwijsinnovatie onderzoek initieert en je collega’s en de leiding adviseert. 

Voor meer informatie over toelating tot de Master Leren en Innoveren zie: toelatingseisen.