Opleiding » Studiekosten

Het wettelijke collegegeld voor 2022-2023 bedraagt € 2.209,-* Het collegegeld is inclusief materiaalkosten, maar exclusief boeken (eerste jaar ca. € 450,– en tweede jaar ca. € 250,-).

Als extraneus, ook wel examenstudent genoemd, betaal je €2.209,- euro examengeld voor het studiejaar 2022-2023. Je hebt dan alleen recht op het afleggen van examens en tentamens, maar geen recht op onderwijs of begeleiding. 

De MLI is een bekostigde opleiding, waarvoor bovendien de Lerarenbeurs kan worden aangevraagd. Lees meer over de tegemoetkoming studiekosten op: Inschrijven lerarenbeurs - Leren en Innoveren en over de lerarenbeurs op: DUO.

Heb je eerder een master op het gebied van onderwijs/zorg gevolgd, dan betaal je instellingscollegegeld. Het instellingscollegegeld voor studiejaar 2022-2023 is € 7.579,- per jaar.