Opleiding » Loopbaan na de master

Er is veel aandacht voor het leven lang ontwikkelen van onderwijsprofessionals. Met een masterdiploma op zak ontstaan er nieuwe mogelijkheden. Je hebt als teacher leader een voortrekkersrol in je team of onderwijsorganisatie. Je kunt aan de slag als projectleider onderwijsinnovatie of adviseur binnen een onderwijsorganisatie. Sommige teacher leaders combineren hun werk als innovator met hun werk in de klas. Andere teacher leaders nemen nieuwe rollen en taken binnen of buiten hun schoolorganisatie op. De op masterniveau geschoolde teacher leader past binnen het beleid van het Ministerie van Onderwijs en wordt gestimuleerd met behulp van de lerarenbeurs.

De master teacher leader:
✓ initieert en geeft leiding aan een onderwijsontwikkeling op basis van inhoudelijk gezag (zowel in het eigen primair proces als bij collega’s en op schoolniveau) en begeleidt collega’s daarin;
✓ initieert de ontwikkeling van de professionele identiteit voor zichzelf, voor collega’s en op schoolniveau;
✓ werkt op een transparante en systematische wijze aan onderwijsontwikkelingsprojecten (resultaatgericht, lange en korte termijn verbindend);
✓ ontwikkelt zijn referentiekader op blijvende wijze onder andere door het onderhouden en zoeken van netwerken, het bijwonen van conferenties en het bestuderen van literatuur;
✓ draagt bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep (bijvoorbeeld door publicaties, door workshops of door colleges);
✓ heeft een onderzoekende houding, waarin integratie van kennis binnen specifieke contexten tot nieuwe vragen leidt;
✓ verantwoordt zijn handelen, zowel qua resultaten, methodisch, inhoudelijk als procesmatig en communiceert daarover met relevante doelgroepen van binnen en buiten de eigen schoolorganisatie.

Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond.