Opleiding » Deeltijd master

Veel hbo masters worden in deeltijd aangeboden, omdat ze gericht zijn op studenten die al werkzaam zijn. De studenten kunnen zo hun werkervaring inbrengen in de opleiding. Het onderzoek wat de hbo master uitvoert gaat altijd over zijn eigen werkpraktijk. De master Leren en Innoveren is ontwikkeld voor de onderwijspraktijk van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar- hoger beroepsonderwijs.

Een deeltijdstudie combineren met een baan is niet gemakkelijk en vereist veel planning. De studeerbaarheid van de master Leren en Innoveren van de Marnix Academie is door de zorgvuldige planning goed. Ruim 80% van de studenten behaalt het masterdiploma binnen twee studiejaren.

Studielast 
De Master Leren en Innoveren is een deeltijdopleiding van 60 EC (European Credits) die verdeeld zijn over twee studiejaren. De studielast is 30 EC per jaar, wat overeenkomst met 840 uur. Inclusief contacttijd geeft dit per week een gemiddelde studielast van 20 uur. Per week moet je één dag beschikbaar zijn voor colleges, leerkringen en praktijkopdrachten.  Er wordt uitgegaan van 40 studieweken in een studiejaar.

Deeltijd studeren 
Deeltijd houdt in dat je werkt en studeert tegelijk. Je maakt bij je studie gebruik van je eigen werkomgeving door middel van opdrachten en onderzoek. Het studeren in deeltijd en de inbreng van problemen uit de eigen onderwijspraktijk maken van deze opleiding een persoonlijke opleiding.

Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond