Opleiding

De master

Het invoeren van vernieuwingen en het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs is een weerbarstig proces en valt of staat met de  juiste aansturing. Met het volgen van de Master Leren en Innoveren ontwikkel je de kwaliteiten van teacher leader die noodzakelijk zijn om een dergelijk veranderings- of  innovatieproces in je school te starten en te begeleiden.

Waarom de MLI?

✓ Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling in een kleine tutorgroep
✓ Een herzien en uitdagend programma
✓ De lesplaats Utrecht is centraal in Nederland en goed bereikbaar met OV en met de auto
✓ 83% van onze studenten raadt de opleiding aan
✓ Je werkt samen met collega's van verschillende scholen (po,vo,mbo,hbo).

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om ambitieuze leerkrachten op te leiden tot teacher leaders. Als teacher leader ben je op je eigen school de voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas, op bouw- of leerjaar niveau of in de hele school. Als afgestudeerde teacher leader werk je als projectleider in de school. Je brengt samen met je collega's en met behulp van onderzoek(sgegevens) vernieuwingen en verbeteringen aan. Lees verder bij carrière over het toekomstperspectief na de master. Meer weten? Kom naar de voorlichtingsavond.

Programma van de opleiding

In de Master Leren en Innoveren werk je aan de volgende competenties:

  • onderzoekend vermogen; b.v. onderzoeksvaardigheden, kritisch denken, benutten van onderzoeksdata, communiceren
  • lerend en innoverend vermogen; b.v. leertheorieen, innovatietheorieen, onderzoekende houding, kennis van groepsprocessen
  • professioneel vermogen; b.v. kritisch denken en argumenteren, reflecteren, netwerken, professionele identiteit.
  • leiderschapsvermogen; b.v. leiding geven aan een professionele leergemeenschap, omgaan met weerstanden, creeren van collectieve ambitie.

In de opleiding staan drie programmalijnen centraal die gebaseerd zijn op de bovengenoemde competenties. De drie programmalijnen zijn:

  • samen leren en innoveren;
  • samen innoveren en onderzoeken;
  • samen professionaliseren en leidinggeven.

De opleiding is verdeeld over vier semesters. Aan elk semester is een praktijkopdracht en een professionaliseringsopdracht verbonden. Deze opdrachten worden door de student in nauwe samenwerking met enkele collega’s in de school uitgevoerd.

Lees meer bij lesprogramma over de inhoud van de lijnen.

Keuzegids 2019

De Master Leren en Innoveren (MLI) van Marnix Academie in Utrecht is volgens de Keuzegids Masters 2019 de beste in de regio. Ten opzichte van 2018 is de MLI een aantal plaatsen gestegen.

Op de onderdelen Docenten, Praktijkgerichtheid en Begeleiding scoort de MLI bovengemiddeld. De onderdelen Programma, Toetsing, Wetenschappelijke vorming, Studeerbaarheid en Faciliteiten hebben een gemiddelde score. In vergelijking met vorig jaar scoort de MLI hoger op de onderdelen Docenten en Praktijkgerichtheid.
Het oordeel van de Keuzegids is gebaseerd op het expertoordeel (accreditatiebesluit van de NVAO) en het oordeel van studenten ontleend aan de jaarlijkse Nationale Studentenenquête. De Keuzegids HBO 2019 wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Zie voor meer informatie www.keuzegids.nl

Werkwijze

De Master Leren en Innoveren is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werk je met vragen, dilemma’s en cases uit je eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met collega's vorm je op je eigen school een professionele leergemeenschap. Met medestudenten vorm je op de opleiding een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges, werkcolleges, tutorgroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Afronding

De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Afgestudeerde studenten ontvangen de titel Master of Education (MEd). De MLI is een educatieve master, dit wil zeggen een master gericht op de sector onderwijs. Het is een hbo master en dat betekent dat je een masteronderzoek (thesis) doet in je eigen werkomgeveing. Lees meer hierover bij visie op de master.

Planning

De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is donderdag (bij start in een even jaar) en vrijdag (bij start in een oneven jaar) met lestijden van 9.30 - 16.30 uur. De opleiding begint met een tweedaags seminar die plaats vindt op donderdag en vrijdag. Het seminar is op een externe locatie, met een overnachting. Lees meer praktische informatie.

Doelgroep

De Master Leren en Innoveren richt zich op ambitieuze docenten, teacher leaders, uit het primair, voortgezet, beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die als teacher leader een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van onderwijsvernieuwing/verbetering in hun eigen school.

Kwaliteit

Studenten van de Master Leren en Innoveren (MLI) zijn positief over hun opleiding. Dat blijkt uit de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2017 (NSE). Studenten geven hun studie gemiddeld een 3,9 (op een schaal van 5). Ze zijn vooral te spreken over de inhoud van de opleiding, de verworven (wetenschappelijke) vaardigheden, de mate waarin ze het geleerde kunnen toepassen in hun baan en het uitdagende onderwijs in de master.

Voorlichtingsdagen