Opleiding

De master

De Master Leren en Innoveren is ontwikkeld om ambitieuze leerkrachten op te leiden tot teacher leaders. Als teacher leader ben je op je eigen school de voortrekker bij verbeteringen in het onderwijs. Vernieuwingen kunnen plaatsvinden in je eigen klas, op bouw- of leerjaar niveau of in de hele school. Als afgestudeerde teacher leader werk je als projectleider in de school. Je brengt samen met je collega's en met behulp van onderzoek vernieuwingen en verbeteringen aan. Lees verder bij Loopbaan na de master over het toekomstperspectief na de master.  

Wil je meer weten over de master? Kom naar onze voorlichtingsbijeenkomst. 

Waarom de MLI?

De Master Leren en Innoveren wordt gegeven op de Marnix Academie in Utrecht.
Waarom je deze opleiding juist hier zou moeten volgen?
 
✓ Je werkt aan je persoonlijke ontwikkeling in een kleine tutorgroep
✓ Een herzien en uitdagend programma
✓ De leslocatie Utrecht is centraal en goed bereikbaar met OV en auto
✓ 83% van onze studenten raadt de opleiding aan  
✓ Je werkt samen met collega's van verschillende scholen (po, vo, mbo, hbo).
 
 

Werkwijze

De Master Leren en Innoveren is een competentiegerichte opleiding, waarbij de student zelf verantwoordelijk is voor het leerproces. Tijdens de opleiding werk je met vragen, dilemma’s en cases uit je eigen werkpraktijk gebaseerd op onderwijsvernieuwing. Met collega's vorm je op je eigen school een professionele leergemeenschap. Met medestudenten vorm je op de opleiding een professionele leergemeenschap. Er zijn hoorcolleges, werkcolleges, tutorgroepen en er zijn individuele tutorgesprekken. De voertaal tijdens de colleges is Nederlands.

Afronding

De Master Leren en Innoveren is geaccrediteerd door de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). Lees het meest recente beoordelingsrapport en/of het verslag van het ontwikkelgesprek. Afgestudeerde studenten ontvangen de titel Master of Education (MEd). De MLI is een educatieve master, dit wil zeggen een master gericht op de sector onderwijs. Het is een hbo master en dat betekent dat je een masteronderzoek (thesis) doet in je eigen werkomgeving. Lees meer hierover bij visie op de master.

Planning

De opleiding start jaarlijks in september. De studiedag is donderdag (bij start in een even jaar) en vrijdag (bij start in een oneven jaar) met lestijden van 9.30 - 16.30 uur. De opleiding begint met een tweedaags seminar met overnachting dat plaatsvindt op donderdag en vrijdag op een externe locatie. Lees meer praktische informatie.

Voor wie?

De Master Leren en Innoveren richt zich op ambitieuze docenten, teacher leaders, uit het primair, voortgezet, beroepsvoorbereidend en hoger beroepsonderwijs, die als teacher leader een voortrekkersrol willen vervullen op het gebied van onderwijsvernieuwing/verbetering in hun eigen school.

Kwaliteit

Studenten van de Master Leren en Innoveren geven hun studie een 3,98 (op schaal van 1-5). 81% van de studenten zou op basis van zijn/haar ervaringen opnieuw voor de opleiding kiezen! Lees hier de hele uitslag van de Nationale Studenten Enquête 2022.

Keuzegids Masters 2019

De Master Leren en Innoveren (MLI) van Marnix Academie in Utrecht is volgens de Keuzegids Masters 2019 de beste in de regio. Ten opzichte van 2018 is de MLI een aantal plaatsen gestegen.

Op de onderdelen Docenten, Praktijkgerichtheid en Begeleiding scoort de MLI bovengemiddeld. De onderdelen Programma, Toetsing, Wetenschappelijke vorming, Studeerbaarheid en Faciliteiten hebben een gemiddelde score. In vergelijking met vorig jaar scoort de MLI hoger op de onderdelen Docenten en Praktijkgerichtheid.
Het oordeel van de Keuzegids is gebaseerd op het expertoordeel (accreditatiebesluit van de NVAO) en het oordeel van studenten ontleend aan de jaarlijkse Nationale Studentenenquête. De Keuzegids HBO 2019 wordt uitgegeven door het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI). Zie voor meer informatie www.keuzegids.nl

Programma van de opleiding

In de Master Leren en Innoveren werk je aan de volgende competenties:

 • onderzoekend vermogen; b.v. onderzoeksvaardigheden, kritisch denken, benutten van onderzoeksdata, communiceren
 • lerend en innoverend vermogen; b.v. leertheorieen, innovatietheorieen, onderzoekende houding, kennis van groepsprocessen
 • professioneel vermogen; b.v. kritisch denken en argumenteren, reflecteren, netwerken, professionele identiteit.
 • leiderschapsvermogen; b.v. leiding geven aan een professionele leergemeenschap, omgaan met weerstanden, creëren van collectieve ambitie.

In de opleiding staan drie programmalijnen centraal die gebaseerd zijn op de bovengenoemde competenties. De drie programmalijnen zijn:

 • samen leren en innoveren;
 • samen innoveren en onderzoeken;
 • samen professionaliseren en leidinggeven.

De opleiding is verdeeld over vier semesters. Aan elk semester is een praktijkopdracht en een professionaliseringsopdracht verbonden. Deze opdrachten worden door de student in nauwe samenwerking met enkele collega’s in de school uitgevoerd.

Lees meer bij lesprogramma over de inhoud van de lijnen.

Master Leren en Innoveren is vernieuwd!

Master Leren en Innoveren is vernieuwd!

De afgelopen twee jaren heeft het ontwikkelteam van de master Leren en Innoveren hard gewerkt aan de herziening van de opleiding. Het beroepsprofiel en de daarbij behorende competenties aangepast aan de huidige situatie in het onderwijs.

Beroepsprofiel teacher leader

De teacher leader is een professional die binnen het krachtenveld van een educatieve context een collectief onderwijsinnovatieproces in een professionele leergemeenschap vorm geeft en begeleidt , waarbij het gebruik van data en opbrengsten van praktijkonderzoek zowel bijdragen aan de vernieuwing van de onderwijspraktijk als aan de professionalisering van collega’s.

De vier compenties van de teacher leader die geformuleerd zijn als vermogens zijn:

 • Onderzoekend vermogen
 • Leren en innoverend vermogen
 • Professioneel vermogen
 • Leiderschapsvermogen

De aanleiding van de herziening is erg divers. Uit gesprekken met het veld, bestudering van de literatuur, evaluaties van studenten en docenten komt naar voren dat de rol van teacher leader een veel sterkere component leiderschap vereist. Daarnaast is de balans in de herziene opleiding tussen onderzoek en innovatie meer in evenwicht. Onderzoek wordt nu gebruikt als middel om innovaties te realiseren.

De invloed van de studenten op het programma is vergroot. Studenten bepalen bijvoorbeeld nu zelf de inhoud van het laatste semester door zelf de werkplaatsen in te vullen. Op deze wijze kunnen studenten zelf vorm geven aan hun leerproces. Ook kiezen zij zelf het thema van onderzoek en innovatie dat zij in hun school willen aanpakken. De innovatie voeren zij altijd uit in samenwerking met enkele collega’s. Zo ontstaat er ook op hun werkplek een professionele leergemeenschap.