Lerarenbeurs

Subsidie Schoolkracht
Scholen kunnen een eenmalige subsidie aanvragen voor bekostiging van schoolontwikkeling en verbetering onderwijskwaliteit. 
De aanvraag moet zijn voorzien van een plan voor schoolontwikkeling en een begroting, gericht op één of meerdere van de volgende thema’s:

  • verbeteren onderwijskwaliteit;
  • omgaan met leraren- en schoolleiderstekort;
  • kansen(on)gelijkheid;
  • digitalisering.

Van 25 november 2020 tot en met 15 januari 2021 kunnen scholen de subsidie aanvragen. 
Kijk voor meer informatie op https://www.dus-i.nl/subsidies/schoolkracht

 

Lerarenbeurs
Elke leraar heeft een keer in zijn loopbaan in het onderwijs recht op de lerarenbeurs, waarmee hij zijn professionele niveau kan verhogen of zich kan specialiseren. De lerarenbeurs kan alleen aangevraagd worden voor een masteropleiding. Voor de Master Leren en Innoveren kun je de lerarenbeurs ook aanvragen.

De aanvraagperiode voor de lerarenbeurs loopt van 1 april tot en met 30 juni. Je kunt de lerarenbeurs ook aanvragen als je al met de opleiding bent begonnen.

De beurs wordt toegekend per onderwijssector en op volgorde van binnenkomst. Dus wees snel met je aanvraag.

Let op: in 2020 zal er minder geld beschikbaar worden gesteld voor nieuwe aanvragen voor de lerarenbeurs. Dit betekent dat je niet te lang moet wachten met het aanvragen van de beurs. Je kunt de beurs al aanvragen voordat je een definitieve keuze voor de master hebt gemaakt.
Je kunt de aanvraag doen op de site van DUO-IB-groep. Voldoe je aan de voorwaarden? Lees het bij DUO

Leraren 
Leraren die een onderwijsbevoegdheid hebben in het primair, voortgezet, voortgezet speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, of minimaal een bachelordiploma hebben behaald en in dienst zijn bij een school in Nederland of Caribisch Nederland, die door het ministerie van Onderwijs of het ministerie van Economische Zaken wordt bekostigd.

Invalkrachten 
De toelatingseisen voor invalkrachten zijn onlangs verruimd. Invalkrachten hebben vaak geen vaste werkgever. Op het moment dat zij de beurs aanvragen moeten zij kunnen aantonen dat:
• zij als invalkracht op een school werken of
• dat zij in het kalenderjaar voorafgaand aan de aanvraag als invalkracht hebben gewerkt. 

Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10IZ en het Isat-nummer is 44135.
Heb je al een master gevolgd? Dan kun je eventueel je master bekostigen uit de lumpsum gelden voor personele kosten van je school

Vraag:  Ik ben al bezig met mijn bachelor- of masteropleiding. Kom ik ook in aanmerking voor een lerarenbeurs?
Antwoord:  Ja. Als je al begonnen bent met je bachelor- of masteropleiding kun je ook in aanmerking komen voor de lerarenbeurs.
Vraag:  Ik sta nog niet ingeschreven bij een opleiding. Kan ik de lerarenbeurs al aanvragen?
Antwoord: Ja, je kunt de lerarenbeurs alvast aanvragen en je later inschrijven bij de opleiding.

Wil je meer weten over de lerarenbeurs of over de Master Leren en Innoveren? Kom naar onze voorlichtingsavond. Meld je hieronder aan!

Aanmelden voor voorlichting