Tegemoetkoming studiekosten

Vanuit de overheid wordt geïnvesteerd in onderwijsprofessionals die zich verder willen ontwikkelen. Daarom zijn het ‘levenlangleren krediet’ en de ‘lerarenbeurs’ beschikbaar.
 

Lerarenbeurs

De lerarenbeurs is een tegemoetkoming voor leraren en invalkrachten die werken en lesgeven op een bekostigde school. De lerarenbeurs is onder andere bedoeld voor het volgen van een masteropleiding.

De vergoeding omvat:
·       Collegegeld
·       Studiemiddelen en reiskosten
·       Een werkgeversvergoeding voor vervanging tijdens het studieverlof

Het aanvragen van de beurs is aan tijd gebonden en er zijn voorwaarden voor studievoortgang en (blijven) werken in het onderwijs. Check van tevoren welke gegevens en documenten je nodig hebt voor de aanvraag. 
Vraag de lerarenbeurs zo snel mogelijk aan, aangezien er maar een beperkt aantal beurzen beschikbaar is en er op volgorde van aanvraag wordt toegekend. Je kunt de lerarenbeurs t/m 15 mei om 23.59 uur aanvragen. 

Om de aanvraag te kunnen voltooien, heb je een BRIN- en CROHO/ISAT-nummer nodig. 
Het BRIN-nummer van de Marnix Academie is 10IZ, het CROHO/ISAT-nummer is 44135.

Zie voor meer informatie: lerarenbeurs DUO

 

Levenlanglerenkrediet

Het levenlanglerenkrediet is qua vorm vergelijkbaar met het collegegeldkrediet. Studenten kunnen terecht bij DUO voor het lenen van les- of collegegeld voor opleidingen in het hoger onderwijs.

Zie voor meer informatie: levenlanglerenkrediet DUO

Heb je al een master gevolgd? Dan kun je eventueel je master bekostigen uit de lumpsum gelden voor personele kosten van je school.
 

Veelgestelde vragen:
Vraag:  Ik ben al bezig met mijn bachelor- of masteropleiding. Kom ik ook in aanmerking voor een lerarenbeurs?
Antwoord:  Ja. Als je al begonnen bent met je bachelor- of masteropleiding kun je ook in aanmerking komen voor de lerarenbeurs.
Vraag:  Ik sta nog niet ingeschreven bij een opleiding. Kan ik de lerarenbeurs al aanvragen?
Antwoord: Ja, je kunt de lerarenbeurs alvast aanvragen en je later inschrijven bij de opleiding.
 

Wil je meer weten over de lerarenbeurs of over de Master Leren en Innoveren? Kom naar onze voorlichtingsavond. Meld je hieronder aan!

Aanmelden voor voorlichting