Inschrijven » Intake

De intakeprocedure bestaat uit een toets op de formele toelatingseisen en een gesprek (in het Nederlands) met jou als student-kandidaat en de coördinerende docent of een lector.

In het intakegesprek komen de volgende onderwerpen aan de orde:
1. Jouw bewijsvoering dat je een gemotiveerde, ambitieuze leraar bent;
2. Het door jou opgestelde presentatieportfolio: in dit position paper analyseer je je positie en functioneren op je werkplek;
3. Of jouw leerwerkplek voldoet aan de eisen;
4. Een Engelstalig artikel over innovatie in de school dat je hebt bestudeerd.

Als je aan de voorwaarden voor instroom voldoet, wordt er (op termijn) een tripartiete overeenkomst getekend tussen jou, jouw werkgever en de opleiding. Hierin staan de schoolontwikkelingsvraag en jouw persoonlijke leervragen vermeld.

Doorstroom 
Aan het eind van het eerste jaar is er een begeleidingsgesprek met de tutor. In dit gesprek wordt vastgesteld of je naar het tweede jaar kuntn doorstromen. Om te kunnen doorstromen naar het tweede jaar moet je tenminste 75% van de te behalen EC’s hebben behaald.