Organisatie

De masteropleiding Leren en Innoveren is ontwikkeld door het samenwerkingsverband Radiant. Dit is een samenwerkingsverband van pabo's, de zogenaamde educatieve hogescholen.
De volgende hogescholen zijn betrokken:

  • Marnix Academie in Utrecht
  • Katholieke Pabo Zwolle
  • Hogeschool de Kempel in Helmond
  • Hogeschool iPabo in Amsterdam
  • Iselinge Hogeschool in Doetinchem

Deze vijf hogescholen maken sinds het voorjaar van 2017 deel uit van het nieuwe samenwerkingsverband Radiant. Daarnaast is er voor deze master een samenwerkingsverband gesloten met het Nederlands Instituut voor Onderwijs en Opvoedingszaken (NIVOZ) in Driebergen.

De betrokken hogescholen werken op een aantal gebieden nauw samen bijvoorbeeld op het gebied van lectoraten, internationalisering, kwaliteitszorg, onderwijsvernieuwing en ict.  Kijk bij docenten voor een overzicht van de betrokken medewerkers.

Meer weten? Kom naar onze voorlichtingsavond of middag!